Obec Horní Lhota
obecHorní Lhota

Projekt "Koncepční posouzení nakládání odpadních vod v obci Horní Lhota"

"Koncepční posouzení nakládání odpadních vod v obci Horní Lhota"

Obec Horní Lhota podala v prosinci 2022 žádost o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Moravskoslezského kraje "Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území obce". V červnu  2023 pak obec uzavřela s Moravskoslezským krajem Smlouvu č. 01565/2023/ŽPZ o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v maximální výši 74,21% celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů na realizaci projektu "Koncepční posouzení nakládání odpadních vod v obci Horní Lhota", maximálně však ve výši 348.800 Kč. 

Předmětné koncepční posouzení nakládání odapdních vod v obci bude zpracováno dodavatelem zvoleným ve výběrovém řízení tak, aby byla dokumentace vyhotovena nejpozději do září roku 2024.

NÁZEV PROJEKTU: Koncepční posouzení nakládání odpadních vod v obci Horní Lhota

AGENDOVÉ ČÍSLO: 01565/2023/ŽPZ

ŽADATEL:    Obec Horní Lhota, Záhumení 44, 747 64, Horní Lhota,

                       IČ 00535125, DIČ CZ00535125

HLAVNÍ CÍL PROJEKTU:

Cílem projektu je zpracování variant technického řešení způsobu odkanalizování a čištění odp. vod s definováním nejvhodnějšího způsobu nakládání se srážkovými vodami v obci se zohledněním stávajícího částečného odkanalizování, a to jak z hlediska investičních a provozních nákladů, tak i navrhovaného technického řešení a mapa obce v posuzovaných polohách s možnostmi odkanalizování:

Očekáváné posouzení variant
1) oprava ČOV se zachováním její kapacity, sanace řadu a doporučení vhodného technického řešení pro nepokryté části obce;
2) oprava ČOV s navýšením kapacity a rozšíření řadu v jednotné nebo oddílné variantě do nepokrytých částí obce.


Na výstupy projektu naváže samotné realizační řešení problematiky odkanalizování obce z finančních prostředků obce, případně jiného dotačního programu, v souladu se Strategickým rozvojovým plánem obce.

  • CELKOVÉ ODHADOVANÉ NÁKLADY PROJEKTU:      500.000 Kč
  • VÝŠE maximální FINANČNÍ PODPORY Z MSK:         348.800 Kč

PROJEKT

Koncepční posouzení nakládání odpadních vod v obci Horní Lhota

JE SPOLUFINANCOVÁN Z ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE.

logo

Úřad

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie