Místní kaple

Kaple v Horní Lhotě byla postavena a zaknihována 15. září 1845 v období starostování Franze Hradského.

Patří do farnosti Velká Polom a je zasvěcena Spasiteli, jehož obraz zdobí interiér. Nad vstupem se nachází obraz sv. Floriána, patrona hasičů, který byl na kapli umístěn na začátku 20. století po ničivém požáru, který obec postihl.

V roce 2002 byla kaple pasportizována a zapsána do majetku obce. Po celou dobu historie kaple se občané o ni dobře starali a na podzim roku 2009 se uskutečnila její rozsáhlá oprava.

V neděli 11. října 2009 byla opravená kaple slavnostně vysvěcena.

Bohoslužby

Bohoslužby se konají každý
    Čtvrtek od 7:00 hod a
    Neděli od 7:00 hod.


Zdroj: http://farnost.velkapolom.cz/kaplehl.html

 

Kalendář

Aktuality

Fotogalerie

Fotografie Horní LhotyFotografie Horní Lhoty

Událost roku 2011Událost roku 2011

EDB