Místní rozhlas

Ovládací pult

Bezdrátový rozhlas v obci Horní Lhota a v části obce Zátiší a Stará pila

V září roku 2014 byla provedena instalace bezdrátového rozhlasu SARAH v obci Horní Lhota a chatovištích Zátiší a Stará pila. Na OÚ bylo umístěno vysílací zařízení SARAH PULT a ovládání k PC, doplněné všestrannou anténou. Venkovní přijímače s reproduktory byly umístěny na sloupech vedení NN s veřejným osvětlením. Bezdrátový rozhlas slouží občanům obce Horní Lhota a taktéž v částech obce Zátiší a Stará pila ke sdělování informací. Zároveň tento rozhlas slouží jako varovný protipovodňový systém občanům v lokalitách Zátiší a Stará pila.

Místní bezdrátový rozhlas byl vybudován z dotace Moravskoslezského kraje, z dotačního programu : „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2014.“

Webové stránky projektu: http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/uredni_deska/dotacni-program-podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova-moravskoslezskeho-kraje-2014-37197/

 

Kalendář

Aktuality

Fotogalerie

Fotografie Horní LhotyFotografie Horní Lhoty

Událost roku 2011Událost roku 2011

EDB