Událost roku 2011

Událost roku 2011 v Horní Lhotě bylo 570. výročí založení obceVelkou fotogalerii najdete na konci této stránky.


Nejstarší dochované písemné zápisy o obci pochází z roku 1441, kdy spolu s Budišovicemi patřila k hrabyňskému panství pánům z Bítova a od roku 1531 rodu Pražmů. Poslední majitel z rodu Pražmů - Karel Pražma prodal majetek Jiřímu Štěpánovi z Vrbna, a to pozemky i budovy se vším příslušenstvím. Následník Ferdinand z Vrbna prodal ke konci 17. století velkostatek klášteru na Velehradě. Okolo roku 1720 bylo v Horní Lhotě až 180 obyvatel a 21 domů, z toho 10 sedláků, 4 zahradníci (název platný v tehdejší době pro vlastníky menší výměry pole bez potahu), 6 chalupníků-bezzemků a 1 větrný mlynář. V roce 1770 měla obec již 27 domů a v roce 1812 měla dle gruntovní knihy 33 domů a 200 obyvatel. Na počátku 18. století velkostatek koupil Jindřich Vilém Wilczek z klimkovického panství a rod Wilczků vlastnil uvedený majetek po I. světové válce. Horní Lhota trvale patří do Římskokatolické farnosti Velká Polom. V letech 1896 – 1960 obec patřila do okresu Bílovec a v roce 1975 do okresu Opava. Od roku 1990 je samostatnou obcí a od 1. 1. 2007 byla začleněna do okresu Ostrava-město.


V sobotu ráno 3. září 2011 ses za vyhrávání dechovky občané probouzeli do krásného slunečného dne. Někteří se již připravovali na bohoslužbu v místní kapli, která byla sloužena za zesnulé občany. Otec Mariusz Banaszczyk v kázání připomněl, že ne vždy občané měli život jednoduchý a víra v Boha jim pomáhala překonávat životní nesnáze.


Před desátou hodinou se dostavila na slavnostní shromáždění v hostinci U Dostálů delegace z České Třebové za účasti starosty Jaroslava Zedníka a místostarosty Dobromila Keprta. V úvodu shromáždění seznámil hosty pan František Žídek s historií obce. Pak následovalo slavnostní předání insignie starostovi obce Horní Lhota starostou Města Česká Třebová. V závěru byly věnovány pamětní medaile městu Česká Třebová, společenským organizacím a zasloužilým občanům. Na samotný závěr shromáždění byly předneseny zdravice.


Ve 13.00 hod. se část alegorických vozů za účasti dechovky vydala na Starou pilu a do Zátiší oznámit konání odpoledního programu. U pomníku I. sv. války se začal formovat velkolepý průvod, který představoval současnost i dávnou minulost v obci. Troufáme si říct, že takovou pestrost Horní Lhota dlouho neviděla. Za velkého zájmu občanů a hostů průvod dorazil do areálu školy, čímž byl zahájen odpolední program.


Již v přípravných fázích akce převládal názor, že program musí být vytvořen z vlastních zdrojů, což se opravdu povedlo. Byl velmi pestrý a zajímavý a z referencí účastníků můžeme potvrdit „Byla to paráda“. Kupříkladu zájem o vyhlídkové lety vrtulníkem byl tak velký, že pilot jednoduše nestíhal.


Večerní program měl rovněž své kouzlo. Účastníci se mohli přesvědčit, že Jaromír Vavrečka není jen dobrý místostarosta, ale zároveň výborný bubeník. Ohňová show měla svůj půvab a vše bylo zakončeno krásným ohňostrojem. Starosta obce děkuje všem organizátorům, účinkujícím i návštěvníkům za krásný den v obci.Ing. Jaroslav Berger
starosta obce

 

Kalendář

Aktuality

Fotogalerie

Fotografie Horní LhotyFotografie Horní Lhoty

Událost roku 2011Událost roku 2011

EDB